Strategie

voor veerkracht en positieve groei

Financiering

van innovatie en ontwikkeling

Bestuur

consolidatie en evaluatie

Strategie coaching en advies


Winch begeleidt u als beslisser door u te helpen uw strategie te verduidelijken en door de opties van uw verschillende horizonten diepgaand te analyseren. We maken gebruik van nieuwe inzichten tijdens het verhelderingsproces van de strategie :

 • Herdefinitie van het doel van uw organisatie 

 • Bepaling van de visie, ambitie en waarden van uw organisatie

 • Analyse van trends en hun invloed op uw markten

 • Evaluatie en opname van alle feedback en wensen van uw belanghebbenden

 • Validatie van uw waardevoorstel

 • Opbouw en organisatie van uw duurzaam bedrijfsmodel

 • Verduidelijking van alle aspecten van uw waardeketen

 • Verduidelijking van uw concurrentiepositie

 • Identificatie van risico's en kansen op korte en lange termijn

 • Vergelijking van scenario's

 • Voorstel van differentiatiestrategieën

 • Opzet van financieringsstrategieën

 • Ontwikkeling van diepgaande financiële plannen

We kijken ernaar uit om uw behoeften te begrijpen en u te ontmoeten !

vraag om een informeel gesprek

Strategy consulting Winch
Financing consulting Winch

Fondsenwerving voor uw ontwikkeling en innovaties


U hebt een ontwikkelingsproject waarin u sterk gelooft. Toch ontbreekt het u aan de tijd en de expertise om de financiering bijeen te krijgen die het verdient. 

Winch helpt u om uw eigen vermogen aan te vullen met externe financiering uit private en publieke bronnen. We creëren een aanzienlijke financiële hefboom door complementaire private en publieke fondsen samen te brengen. Wij helpen u met :

 • Structurering van uw project volgens de belangrijkste criteria die door financiers worden vereist

 • Demonstratie van de relevantie en positieve impact van het project

 • Ontwikkeling en optimalisatie van uw financiële strategie

 • Onderhandelingen met financiële actoren

 • Coördinatie van de voorbereiding van uw aanvragen

 • Opvolgen van de vereiste rapportage na financiering, conform de door uw investeerders gevraagde codes 

Wij ondersteunen u op alle financieringsniveaus, van €350k tot meer dan €50M. Laten we eens kijken in welke vorm deze ondersteuning plaatsvindt.

vraag om een informeel gesprek


Consolidatie van het bestuur


Gewapend met zowel praktische als academische ervaring, ondersteunt Winch Raden van Bestuur en management teams in het besturen van hun organisatie met betrokkenheid en doeltreffendheid.

Wij helpen u bij :

 • Consolidering van uw bestuursketen inclusief Raad van Bestuur, aandeelhouders en management team

 • Identificatie van sterke punten en het ontdekken van kansen voor verbetering

 • Beoordeling van uw bestuurspraktijken als beursgenoteerd, niet-beursgenoteerd, klein, groot of familiebedrijf

 • Beoordeling van uw duurzaamheidspraktijken op bestuurs- en managementniveau en het aanreiken van hulpmiddelen om er meer van te maken

 • Opzetten van de interne bestuursystemen die nodig zijn om uw strategie uit te voeren

Wij handelen in overeenstemming met alle aanbevelingen van de bestuurscodes. En verder.

In het bestuur past één maat nooit voor iedereen. Relevantie is de sleutel. Daarom geven we de voorkeur aan menselijke ontmoetingen, maar ook aan menselijke en gepersonaliseerde benaderingen.

Eerste stap : spreek met ons ! 

vraag om een informeel gesprek

Governance consulting Winch
Sustainability consulting Winch

Coaching en facilitering van uw duurzame overgang

Winch combineert een sterk strategisch inzicht met een volledige inzet voor duurzaamheid. Afhankelijk van de behoeften die we samen zullen identificeren, voorzien we uw organisatie van :

 • Opleiding van de Raad van Bestuur en het management inzake duurzaamheidskwesties en -mogelijkheden

 • Beoordeling van duurzaamheidspraktijken en duurzame effecten in uw organisatie

 • Duurzame doelstellingen bepalen (en bereiken) en relevante labels verkrijgen(B-Corp, specifieke labels voor uw sector)

 • Beoordeling van materialiteit en betrokkenheid van belanghebbenden

 • Identificatie van duurzaamheidsrisico's en -kansen

 • Bevordering van een visie op de rol die uw organisatie zal spelen bij het vormgeven van morgen

 • Vaststelling van uw duurzame bedrijfsstrategie, oftewel uw geïntegreerde duurzaamheidsstrategie

 • Opbouw van uw bedrijfsplan voor duurzaamheid
 • Realisatie van de duurzame transitie met kwalitatieve actie- en operatieplannen 

Wij ondersteunen klanten die een strategische benadering van duurzaamheid willen ontwikkelen, maar niet over de middelen en expertise beschikken om hun ambitie op te schalen.

Laten we uw volgende stappen in uw duurzaamheidsreis bepalen !

vraag om een informeel gesprek